THONG BAO 1 – Uy Ban To Chuc Bau Cu Ban Chap Hanh CD NVTD 2015-2017

Chiêu theo các diêu khoån vê Thé thúc Úng ct và Bâu ct dã ditqc quy dinh trong dièu 13 cúa bån NQi Quy. Uy ban Td Chúc Bâu Ct Xin trân trqng thông báo dên quý HQi Ðoàn, Ðoàn Thd và quý dòng hitöng tai tiêu bang NSW: Lêp Liên Danh tranh ct.’ Tât …

Continue reading »

Hành Trang và Lý Tưởng

Lời nói đầu: Rời Việt Nam sang Úc khi còn đang học lớp 2, cô Trần Kiều Ngọc đã để lại những cảm xúc thật sâu đậm trong lòng mọi người qua bài nói chuyện thật sâu sắc – “Hành Trang và Lý Tưởng”, trong buổi Lễ Giỗ Cố GS Nguyễn Ngọc Huy lần thứ …

Continue reading »

Thông Báo Cộng Đồng – Ủy Ban Bầu Cử

Sydney 14/8/15   Thông Báo Cộng Đồng Ủy Ban Bầu Cử   Kính gửi quý đồng hương, quý Hội Đoàn, Đoàn Thể, Tổ Chức và quý cơ quan truyền thông   Qua buổi họp Cộng Đồng tại Trung Tâm Văn Hóa và Sinh Hoạt, Ban Chấp Hành CĐNVTD-NSW xin trân trọng thông báo đến quý …

Continue reading »

Tổng kết chi thu ngày Hội Thảo Giáo Dục 9-8-2011

Tổng kết chi thu ngày Hội Thảo Giáo Dục 9/8/2011   THU : Nhận từ CĐ ( Thắng)                                  $500.00 CHI: Hoa và giải lao $75.00 Plaque $100.00 Banner $120.00 Cơm tối (3người và linh tinh) $164.00* TỔNG CHI                                                                 $459.00 TỔNG KẾT     $500.00 – $459.00 = Còn lại         $41.00   *Bill nhà hàng: $674 – …

Continue reading »

Dạ tiệc gây quỹ Trống Đồng VN

Trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự Dạ Tiệc Gây Quỹ xây dựng tác phẩm văn hóa và nghệ thuật Trống Đồng Việt Nam – tại Saigon Place, Bankstown Thứ Sáu ngày 28/8/2015 lúc 6g30 – 11g30 tối tại Grand Ballroom sang trọng nhất trong Bankstown Sport Club Giá Vé $100/người bào gồm: tiếp tân …

Continue reading »

Chi Thu – Buoc Chan Vien Xu – 30-8-14

VCA Production – 30-8-14 Ngày Chi Tiết  Số Tiền Chi  Số Tiền Thu Còn lại Sponsors  Amount 0 30/08/2014 Local Singers  $         620.00 -$       620.00 Elders  $    2,800.00 30/08/2014 MCs  $         700.00 -$   1,320.00 Ban Cuon Kim Thanh  $        500.00 30/08/2014 Band  $     2,500.00 -$   3,820.00 Chu Thanh Long  $        500.00 30/08/2014 Sound  $     1,200.00 …

Continue reading »

Chi Thu – Canberra Reception with VCA Fed

Canberra Reception Ngày Chi Tiết  Số Tiền Chi  Số Tiền Thu Còn lại 0 22/06/2015 Coach  $   1,250.00 -$  1,250.00 22/06/2015 Donation on Bus  $    1,125.00 -$      125.00 15/06/2015 Pay VCA Fed  $   5,240.00 -$  5,365.00 Subtotal  $   6,490.00  $    1,125.00 Net Balance -$  5,365.00

Buổi RADIOTHON – gây quỹ xây dựng Viện Dưỡng Lão đầu tiên cho người Việt tại Sydney

Buổi RADIOTHON TOÀN QUỐC NGÀY CHÚA NHẬT 14 THÁNG SÁU 2015 nhằm mục đích gây quỹ xây dựng Viện Dưỡng Lão đầu tiên cho người Việt tại Sydney, New South Wales Kính thưa quý đồng hương, Như quý đồng hương đã rõ, qua các thông báo trước đây, trong hơn ba năm qua- kể từ …

Continue reading »

SYDNEY: Tuần Lễ Tị Nạn 2015 – Đêm Thắp Nến và Cầu Nguyện‏

Ngày: Thứ Bảy 20 tháng 6 năm 2015 Giờ: Tập trung lúc 6g tối, bắt đầu buổi lễ lúc 6g30 tối Địa điểm: Tượng Đài Thuyền Nhân, Saigon Place, Bankstown, NSW 2200 —————————————————————————— Để tưởng niệm sự hy sinh và gian khổ của người Việt tị nạn trên hành trình tìm tự do, dân chủ và nhân quyền. …

Continue reading »

South East Asia Humanitarian Crisis: a view from the Vietnamese Community in Australia

Sydney 24/5/15 South East Asia Humanitarian Crisis: a view from the Vietnamese Community in Australia Forty years after the Fall of Saigon, a humanitarian crisis is looming large again in South East Asia. The 2015 Rohingya escape possesses some similarities to the Vietnamese exodus from post-1975 Vietnam. After taking over South Vietnam by an invading …

Continue reading »

Older posts «