Ra mắt BCH Hội Phụ Nữ Việt Nam của CĐNVTD Vic

THƯ MỜI

V/V: Ra mắt BCH Hội Phụ Nữ Việt Nam của CĐNVTD Vic

Kính thưa quý vị

Để tiếp tục đẩy mạnh những sinh hoạt cộng đồng, phát huy và bảo tồn văn hoá Việt, cũng như ghi nhân những đóng góp của phụ nữ Việt Úc, BCH CĐNVTD Vic sẽ thành lập hội Phụ Nữ CĐ và sẽ ra mắt đến quý vị trong ngày đại hội thường niên của cộng đồng với chi tiết như sau:

Ngày: Chủ nhật 29, tháng 11, năm 2015,

Vào lúc: lúc 1g chiều

Địa điểm: Trung Tâm Bảo Tồn Di Sản Văn Hoá Việt Nam (ĐTQT)

Mục đích của hội Phụ Nữ CĐNVTD Vic nhằm để:

1. Duy trì và phổ biến nền văn hóa Việt đến các thế hệ phụ nữ trong cộng đồng Người Việt và cộng đồng chính mạch.

2. Xác định và cung cấp những dịch vụ cần thiết, phù hợp với văn hóa Việt Nam cho phụ nữ người Úc gốc Việt.

3. Tạo cơ hội giúp cho phụ nữ Việt tham gia, đóng góp và được cộng nhận.

Trong 40 năm qua, vai trò cũng như nhu cầu của cộng đồng chúng ta thay đổi theo chiều hướng tích cực, và vai trò của các phụ nữ gốc Việt cũng thế. Đặc biệt các phụ nữ trẻ đóng những vai trò quan trọng trong các tổ chức, cơ quan cộng đồng cũng như chính mạch cần có sự liên kết để các thế hệ có thể hỗ trợ và phát triển. Bên cạnh đó, những đóng góp âm thầm nhưng rất quan trong của quý cô bác cần được ghi nhận.

Nhìn về tương lai, việc phát huy văn hoá Việt đến giới trẻ là việc rất cần thiết và phụ nữ giữ vai trò chính yếu trong công việc phát huy văn hoá trong tinh thần Hai Bà Trưng bà Triệu.

BCH CĐNVTD Vic rất mong quý vị hỗ trợ, và xin gởi đơn gia nhập hội đến những thành viên trong hội đoàn của quý vị và người thân quen.

Mọi chi tiết liên quan đến ngày ra mắt xin liên lạc cô Nguyễn Phượng Vỹ 0412 188 920.

Trân trọng kính mời,

Nguyễn Văn Bon

Chủ Tịch