Cuộc bầu cử BCH Cộng đồng Người Việt Tự Do Nam Úc

Tin Từ SBS

Cuộc bầu cử BCH Cộng đồng Người Việt Tự Do Nam Úc đã có kết quả với liên danh Liên kết và Phát triển do ông Lê Quang Tín thụ ủy đã thắng cử.