Thư mời của BCH CĐ Perth

Kinh gửi

Kính mời quý đại diện Tôn Giáo, Đoàn thể và các Thân Hào Nhân Sĩ đến tham dự buổi sinh hoạt của Cộng Đồng với các tiết mục:

  1. Ra mắt tân Ban Chấp Hành Cộng Đồng
  2. Ra mắt báo ’WA tuần báo’
  3. Việc chính thức công nhận Cờ Vàng tại các Councils
  4. Xin thỉnh nguyện thư đặt tên đường LONG TÂN gần tượng đài thuyền nhân công viên Tự Do
  5. Chuyện ROYAL SHOW 2015

Chương trình sẽ bế mạc bằng tiệc trà nhẹ thân mật.

Download Thư Mời

Ngày: 22-11-2015 (Chủ Nhật)

Thời gian: 1.00pm

Địa điểm: Koondoola Hall

Kính mời Thay mặt Ban Chấp Hành
signature-261

 

 

 

 

CT. BS Nguyễn Anh Dũng