Hội Chợ TẾT Bính Thân 2016 – QLD

BRISBANE:
Hội Chợ TẾT Bính Thân 2016
Vietnamese New Year TET Festival 2016.

FRIDAY 5/2/2016 & SATURDAY 6/2/2016 at INALA Shopping Centre Car Park, Wirraway Parade & Corsair Avenue, Inala, QLD 4077.

Lễ Khai Mạc / Opening Ceremony @ 6PM Friday 5/2/2016. Vào cửa miễn phí / Free Entry.

Poster TET 2016 QLD