THI KỂ CHUYỆN

Cộng Đồng Người Việt Tự Do / NSW sẽ phối hợp cùng Hội Phụ Huynh Học Sinh VN tổ chức buổi thi Kể Chuyện (tiếng Việt) dành cho các học sinh hiện đang theo học các trường/ lớp Việt Ngữ tại NSW .

Các học sinh lớp Việt ngữ tại các trường Úc ( Main stream schools ) vẫn có thể tham dự cuộc thi Kể Chuyện này.

Buổi thi gồm có 2 chương trình:

1) Chương trình cấp Tiểu Học: ( Primary School ) Dành cho các học sinh học tiếng Việt lớp 4 – 5 – 6 . Các em tự chọn 1 trong các đề tài sau đây:

a) GIA ĐÌNH : Gồm các mẩu chuyện nói kể về cha mẹ , anh chị em , hoặc ông bà cô chú trong gia tộc.

b) HỌC ĐƯỜNG: Gồm các mẩu chuyện kể nói về trường học , thầy cô , bạn bè , sinh hoạt ở lớp .v.v…

c) AN TOÀN GIAO THÔNG: Gồm các mẩu chuyện kể nói về an toàn giao thông, việc đi lại trên đường phố,

các dấu hiệu cần biết v.v

d) CHUYỆN CỔ TÍCH: Gồm các câu chuyện kể với mục tiêu giáo dục.

2) Chương trình cấp Trung Học ( High School ):

Dành cho các học sinh học tiếng Việt lớp 7 – 8 – 9 -10. Các em tự chọn 1 trong các đề tài sau đây:

a) MÔI TRƯỜNG: Gồm các câu chuyện kể liên quan đến môi trường, sức khỏe và cảm nghĩ của em.

b) XÃ HỘI: Gồm các câu chuyện liên quan đời sống, phong tục , thói quen , hoặc các vấn đề xã hội và cảm tưởng của em về việc này.

c) LỊCH SỬ: Gồm các câu chuyện kể liên quan đến lịch sử Úc hoặc lịch sử Việt Nam và cảm nghĩ của em.

d) NHÂN QUYỀN: Gồm các vấn đề em muốn nói liên quan đến nhân quyền ( Human Rights ).

 

Cuộc thi sẽ được tổ chức tại : TRUNG TÂM CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO NSW

Bibbly Place , Bonnyrigg – NSW 2176 .

Vào ngày : Thứ bảy 2 April 2016 .

Cấp Tiểu học: Từ 9:00am – 12:00 Noon

Cấp Trung học: Từ 1:30pm – 4:30pm

Nghi Danh: THI KỂ CHUYỆN 2016A

story telling competition poster 1

 

CẤP TIỂU HỌC (9AM)

# Names

1 Anna Đố

2 Anastasia Hạnh Trâm Nguyễn

3 Alex Trọng Lê

4 Allen Lam

5 Cecilia Lê

6 Caleb Nguyễn

7 Danis Trần

8 Đức Minh Nguyễn

9 Ella Ngọc Bảo Linh Nguyễn

10 Hillary Nguyễn

11 Isabelle Nguyễn

12 Jamila Bùi

13 James Nguyễn

14 Jane Nhi Mã

15 Jayson Phạm

16 Jennifer Hồ

17 Kenny Ngo 18 Kim Bảo Lý

19 Leyna Phan

20 Lilly Ngọc Trang Lâm

21 Linda Lương

22 Martin Nguyễn

23 Marcus Phú An Nguyễn

24 Marcus Châu

25 Melissa Hoàng

26 Michelle Nguyễn

27 Nicky Trần

28 Quang William Bùi

29 Thomas Thanh Duc Ho

30 Tiến Đạt Nguyễn

CẤP TRUNG HỌC (1PM)

# Names

1 Anna Tôn

2 Anna Trần

3 Angela Quỳnh Thy Hoàng

4 Amanda Hương Nhiên Hà

5 Bill Triệu

6 Betty Lý

7 Hoàng Linh Lý Huỳnh

8 Hubert Tang

9 Isabella Thanh Mai Lê

10 Jennifer Trần

11 Jennifer Ngoc Anh Trần Bùi

12 Kathy Nguyển

13 Khanh Ngoc Hoàng Nguyển

14 Minh Lê

15 Sophia Thảo Hồng Đặng

16 Tammy Thảo My Đặng 17 Vanessa Souly Nguyễn

18 Vivian Tường Vy Bùi