Thông Báo – Thư Mời: LỄ GIỖ HAI BÀ TRƯNG

Thông Báo – Thư Mời: LỄ GIỖ HAI BÀ TRƯNG

 

Ban Chấp Hành CĐNVTDUC/NSW xin mời quý vị quan khách đến tham dự Lễ Giỗ Tỗ Hai Bà Trưng với chi tiết như sau:

Ngày: Chủ Nhật, 13 tháng 03 năm 2016

Thời gian: Từ 11:00AM đến 03:00PM

Tại: Freedom Plaza, 54 Park Rd, Cabramatta NSW 2166

để cùng dâng lên nén tâm hương, tri ân tưởng niệm công lao khổ nhọc giành lại giang san, bờ cõi cùng nền độc lập, tự trị cho Nước Nhà của Nhị Vị Anh Thư-Trưng Trắc – Trưng-Nhị

Ban Chấp Hành trân trọng kính mời tất cả quý vị tích cực hưởng ứng tham dự Lễ Giỗ Tổ Hai Bà Trưng và tiếp tay với Ban Tổ Chức trong các sinh hoạt như sau:

  1. Văn Nghệ

Ban Tổ Chức xin kính mời Quý Hội Đoàn ghi danh đóng góp phần văn nghệ. Muốn ghi danh xin quý vị liên lạc với cô Ánh Linh qua số điện thoại 0416 519 313 và qua email office@vietnamese.org.au

  1. Diễn Hành

Chúng tôi xin trân trọng kính mời tất cả quý vị bày tỏ thiện ý tham gia diễn hành trong lễ tưởng niệm Hai Bà Trưng bằng cách viết email đến office@vietnamese.org.au và liên lạc cô Định Trần qua số 0430 533 396 và cô Janice Lê qua số 0411 851 536 để chúng tôi còn sắp xếp công việc cho chu đáo.

TM BTC

Hà Cao Thắng

Chủ Tịch

Website: www.vietnamese.org.au/vca