Biểu tình tại Melbourne và Tuần hành đến Toà Lãnh Sự Hoa Kỳ để ủng hộ người dân Việt Nam

THÔNG BÁO KHẨN và THƯ MỜI

V/V: Biểu tình tại Melbourne và Tuần hành đến Toà Lãnh Sự Hoa Kỳ để ủng hộ người dân Việt Nam

Kính thưa

* Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo

* Quý vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể

* Quý vị đại diện các cơ quan truyền thông báo chí

* Cùng toàn thể đồng bào

Sau buổi thắp nến tại tiền đình Quốc Hội Tiểu Bang Victoria thứ bảy tuần qua với sự tham dự của rất đông đồng bào, các đại diện tinh thần các tôn giáo và các dân biểu Tiểu bang và Liên bang, Cộng Đồng chúng ta sẽ tiếp tục với một cuộc biểu tình tại Federation Square và tuần hành đến toà lãnh sự Hoa Kỳ để ủng hộ đồng bào trong nước vào đúng ngày Tổng thống Hoa Kỳ Obama thăm viếng Việt-Nam 22-5-2016.

Cuộc Biểu tình và Tuần hành để hỗ trợ cho đồng bào trong nước sẽ được diễn ra tại:

Melbourne Federation Square

Vào lúc: 11 giờ sáng

Ngày: Chủ Nhật 22/5/2016

Cộng Đồng Victoria đã liên lạc với Toà Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Melbourne để có thể trình bày và chính thức đạo đạt những quan ngại của cộng đồng chúng ta lên chính phủ Hoa Kỳ và Tổng Thống Obama tại Toà Lãnh Sự tiếp theo sau cuộc biểu tình tại Federation Square.

Trước thảm cảnh của đồng bào và thảm họa diệt vong của đất nước hôm nay, chúng tôi xin khẩn thiết kêu gọi toàn thể đồng bào tham gia thật đông đảo trong cuộc biểu tình và tuần hành này của Cộng Đồng hầu lên tiếng cảnh báo cho chính phủ và người dân Úc về những hậu quả của việc tàn phá môi trường sinh thái VN đối với nước Úc và các quốc gia trong vùng Đông Nam Á.

Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Nguyễn Minh Khoa PCT Kế Hoạch & Tài Chánh 0432 788 256 hoặc ông Trần Vĩnh Triều phụ tá PCT Nội Vụ 0413 732 186

Trân trọng

Nguyễn Phương Vỹ

Chủ tịch

17/5/2016