THÔNG BÁO và THƯ MỜI V/V: Buổi hội thảo về bầu cử Hội Đồng Thành Phố (HĐTP)

THÔNG BÁO và THƯ MỜI

V/V: Buổi hội thảo về bầu cử Hội Đồng Thành Phố (HĐTP)

tháng 10 năm 2016 tại tiểu bang Victoria

Kính thưa

* Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo

* Quý vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể

* Quý vị đại diện các cơ quan truyền thông báo chí

* Cùng toàn thể đồng bào

BCH CĐNVTD Vic, trong tinh thần phối hợp với tiểu bang NSW và CĐNVTD LB UC, sẽ tổ chức buổi thảo luận về cách bầu cử HĐTP tiểu bang, tầm quan trọng của lá phiếu bầu cử cũng như tạo cơ hội khuyến khích sự tham gia ứng cử HĐTP :

Thời gian: Chủ nhật 7/8/2016, bắt đầu từ 2g đến 4g chiều

Địa điểm: Trung Tâm Bảo Tồn Di Sản Văn Hoá VN (ĐTQT)

Quí vị hội thảo viên bao gồm Nghị Viên Trương Lợi, Nghị Viên Grant Miles và Nghị Viên Quách Nam. Buổi hội thảo sẽ được tổ chức theo thể đặt câu hỏi và trả lời (Q&A) và sẽ có thông dịch.

Bên cạnh đó chúng ta cũng sẽ có cô Julie Saylor-Briggs đại diện của cơ quan chính phủ HĐTP Victorian Local Government Association đến trình bày.

Việc sử dụng lá phiếu của chúng ta để tham gia và đóng góp vào xã hội là việc chúng ta cần tham gia. Trong thời gian qua sự hỗ trợ của nghị viên người Úc gốc Việt cho các sinh hoạt đa văn hoá và các sinh hoạt của cộng đồng người Việt nói riêng đã được thể hiện rõ ràng và cụ thể.

Việc đóng góp vào xã hội tại đây nói chung và tạo sự ảnh hưởng cho những sinh hoạt cộng đồng hải ngoại, hay hỗ trợ sự tự do dân chủ cho quê hương Việt Nam cũng có thể bắt đầu từ sự tham gia nơi địa phương.

Việc tổ chức sinh hoạt này do các thành viên Ngoại Vụ của BCH tổ chức.

Kính mong quý vị vui lòng đến tham dự. Các chi tiết xin liên lạc Andrew Nguyễn PCT Ngoại Vụ 0407 765 753, phụ tá cô Angie Bùi 0434 220 594 hoặc phụ tá cô Hương Trương 0401 560 820.

Trân trọng

Nguyễn Phượng Vỹ

Chủ Tịch

15/7/2016