Thông Báo Ủng Hộ: Đại Hội “Việt Nam: Con Đường Nhân Bản”

Sydney 21/7/17

 

Thông Báo Ủng Hộ: Đại Hội “Việt Nam: Con Đường Nhân Bản”

 

Kính gửi quý đồng hương và các bạn trẻ

 

Được biết Phong Trào Giới Trẻ Vì Nhân Quyền sẽ tổ chức một Đại Hội với chủ đề: Việt Nam: Con Đường Nhân Bản”, chúng tôi là những người trẻ trong cộng đồng sẵn sàng ủng hộ Phong Trào, và nhằm để khuyến khích các bạn trẻ khác tham dự, Ban Chấp Hành Cộng Đồng sẽ tài trợ 5 bạn trẻ tham dự Đại Hội vào đầu tháng 9 năm 2017.

 

Mong các bạn từ 18-35 tuổi và đang sinh sống ở NSW Úc Châu trả lời những câu hỏi sau đây và gửi bài đến Ban Chấp Hành Cộng Đồng trước ngày 15 tháng 8 năm 2017, qua email: office@vietnamese.org.au

 

  1. Hãy cho biết bạn đã có hoặc đang tham gia vào những sinh hoạt nào hay hội đoàn nào? Are you currently an active member or past members of any organisations, please describe in details your activities and involvement in these groups?
  1. Bạn hiểu biết gì về tình trạnh nhân quyền ở Việt Nam? What is your understanding of the current human right issues in Viet Nam?
  2. Sau khi tham dự đại hội, bạn có kế hoạch gì để phổ biến phong trào nhân quyền ở Việt Nam và ở Úc? After this conference, describe your plans on how to fight human rights for Vietnam
  3. Tại sao bạn muốn tham dự đại hội giới trẻ thế giới “Việt Nam Con Đường Nhân Bản” – Why do you want to participate in this conference?

 

Ghi Chú: Giới hạn 500 chữ cho mỗi câu và tối đa 2 trang A4

-You can write in English or Vietnamese-

 

Đây cũng là bước đầu để chúng ta cùng gieo những hạt giống cho tương lai của đất nước. Ban Chấp Hành kêu gọi các bạn trẻ tích cực tham gia và kính chúc Ban Tổ Chức Đại Hội thành công và gặt hát được nhiều kết quả tốt đẹp.

 

Trân trọng kính chào.

TM Ban Chấp Hành / CĐNVTD/NSW

 

Hà Cao Thắng

Chủ Tịch