THÔNG BÁO – THƯ MỜI: NGÀY QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN

 

THÔNG BÁO – THƯ MỜI: NGÀY QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN

Cộng Đồng Người Việt Tự Do – NSW trân trọng kính mời quý vị tham dự Ngày Quốc Tế Nhân Quyền sẽ đưọc tổ chức vào ngày: Chủ nhật 10/12/2017 từ 11 giờ sáng đến 2 giờ trưa tại Freedom Plaza Cabramatta.

Mục đích của Ngày Quốc Tế Nhân Quyền là để quảng bá, ủng hộ cho các giá trị nhân quyền và yểm trợ cho nạn nhân của sự xâm phạm nhân quyền khắp nơi trên toàn thế giới. Chúng tôi rất mong nhân được sự hỗ trợ của quý vị cũng như có cơ hội hợp tác cho sinh hoạt này. Nếu quý vị muốn trưng bày hình ảnh hoặc đóng góp trong chương trình văn nghệ, xin quý vị liên lạc với cô Trần Công Thúy Định qua số 0430 553 396 hoặc dinh.tran@hrrf.org trước ngày 2/12/2017.

BTC mong nhận được sự nhận lời tham dự của quý vị.

Trân trọng

Paul Huy Nguyễn.

Chủ tịch

29/11/2017

 

INVITATION – INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS DAY

The Vietnamese Community in Australia – NSW Chapter cordially invite you to attend the International Human Rights Day:

Date and time: Sunday 10 December 2017 from 11am to 2.00pm

Venue: Freedom Plaza – corner of John St and Park Rd – Cabramatta

Our aim is to advance and promote universal human rights values and to provide support for victims of human right violations around the world. We do hope to have the support of like minded organisations such as yours, and hope to have the opportunity to work with you in the future.

In addition, if your organisation wishes to display materials about your work related to human rights or like to perform on stage please do not hesitate to contact Ms Dinh Tran by 2/12/2017 so that appropriate arrangements can be made.

If you have any queries, please do not hesitate to contact Program Co-Ordinator Dinh Tran on 0430 533 396 or dinh.tran@hrrf.org.

We look forward to receiving your early reply and see you on the day.

Sincerely yours,

Paul  Huy Nguyen

President, VCA/NSW

29/11/2017