Jason Clare – Bộ trưởng Đối lập Thương mại gặp gỡ Chủ tịch CDNVTD NSW ông Paul Huy Nguyễn

Theo lời mời của Jason Clare – Bộ trưởng Đối lập Thương mại, đã có cuộc gặp gỡ thân mật và đối thoại tại Bankstown. Được sinh ra và lớn lên tại miền Tây Sydney, ông Clare học tiểu học tại Cabramatta Primary School, và Canley Vale High School, và có vợ người Việt, ông luôn có sự quan tâm đặt biệt về cộng đồng Việt Nam chúng ta. Thông qua ông Clare, ông Paul Huy Nguyễn hy vọng có thể đem tiếng nói của cộng đồng đi xa hơn vào chính giới và cộng đồng chính mạch.