Thank You re: 40yrs settlement in Australia / Wollongong chapter and Raising Funds for the Comradeship Memorial‏

Xin được chia sẽ một tin vui là CĐ Wollongong đã thành công trên mặt ngoại vận cho sinh hoạt 40 năm định cư qua giới truyền thông  & báo chí Úc & VN,  đặc biệt là tờ báo Úc chính mạnh lớn nhất tại miền Nam tiểu bang NSW là tờ Illawarra Mercury đã cho chạy front page của tờ báo  “Out of the Darkness” nói về sự chạy thoát của người Việt tỵ nạn CS, những khó khăn lúc ban đầu lập nghiệp tại quê hương mới,  những nổ lực và đóng góp của  người Việt cho quê hương mới sau này qua những thành tựu học vấn và công tác xã hội , thiện nguyện, v.v    họ còn viết 1 thêm 1 bài  trong mục “Editorial Opinion “ về quan điểm của tờ báo này dành về người Việt tỵ bạn , họ đã khen ngợi những đóng góp của CĐNVTD/Wollongong  & họ lấy CĐ VN chúng ta làm mẫu mực để kêu gọi lòng từ tâm của người dân Wollongong khi người Syria sẽ đến nhập cư tại thành phố này trong thời gian tới đây , về phía báo chí VN thì có đài SBTN cũng đã có xuống quay phim buổi lễ 40 năm này hôm qua, ngoài ra báo Việt Luận cuối tuần rồi cũng có đăng 1 trang bài viết của chúng tôi về  hành trình tỵ nạn 40 năm của CĐNVTD/Wollongong (số ra ngày thứ sáu 6/11 p. 63) ,  ngoài ra SBS radio / chương trình ban Việt ngữ cũng đã phỏng vấn đại diện CĐ và đã phát thanh nhiều lần sinh hoạt 40 năm này , mọi nổ lực đều đã cố gắng để hy vọng cho báo chí VN & Úc biến đến lễ kỷ niệm quan trọng 40 năm định cư của CĐ chúng tôi tại địa phương này

http://www.illawarramercury.com.au/story/3469019/quan-returning-favour-for-her-safety-freedom/?cs=300

Thanks &  Kindest regards

Tran Huong Thuy

VCA/Wollongong